Sarayah heeft wilgentakken verzameld voor de dieren.